Styrelsemöten

Här kan du läsa protokoll från styrelsens möten

Protokoll från senaste styrelsemötet

Protokoll från senaste styrelsemöte hittar du här: Styrelsemöte nr 1, 2021