Webbtidning

Vår medlemstidning har givits ut i 60 år och har till uppgift att förmedla nyheter inom arbetsmiljö och hälsa  samt att fungera som en kanal för erfarenhetsutbyte mellan företagssköterskor. Webbtidningens innehåll produceras till största del av ideellt arbetande medlemmar.

Våra publikationer

Nedan finner du våra publikationer, öppna upp dem och läs. Det rekommenderas att öppna upp det i fullskärm för en lättare läsning. Läser du via din smartphone rekommenderar vi att du använder safari som webbläsare.