Valberedning

Många kunniga yrkesföreträdare engagerar sig

Vi som sitter i Valberedningen

Sittande valberedning består av Marianne Boström och Alexandra Strömdahl. De är föreningens förtroendevalda valberedning och deras arbete är att finna engagerade personer till nästa års styrelse. Vill du engagera dig eller kanske vet du någon som skulle passa? Tveka då inte att kontakta någon i valberedningen.

Sekreterare Marianne Boström
IMG_20200508_185155__01__01

Vakant
Sekreterare


Till mig vänder du dig om du vill ansöka om stipendium.

Vakant
Webbredaktör & Annonsansvarig


Ombesörjer Riksföreningens sociala kanaler och plattformar.

annonsansvarig@foretagsskoterskor.nu


Valberedningens uppgift

 • Valberedningen (Vb) skall förbereda de val som nästkommande årsmöte stadgeenligt har att företa.
 • Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter som är tillsatta på årsmötet.
 • Valberedningens ledamöter skall föreslå kandidater till styrelsen.
 • Hålla sig informerade om styrelsearbetet, så att de kan informera kandidaterna om vad styrelsearbetet innebär.
 • Medlem av Riksföreningens styrelse kan inte tillhöra Valberedningen. Medlem av Valberedningen som kandiderar till post inom Riksföreningens styrelse skall omedelbart utträda ur Valberedningen.
 • Valberedningen ska inför styrelsemötet i februari inkomma med förslag till kandidater. För förslag på lämpliga kandidater skall valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar, vilket bör ske i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan även ta fram egna kandidater.
 • Valberedningen skall innan 31 januari varje år, till styrelsen inkomma med nomineringar av medlemmar till styrelseuppdrag för val vid kommande årsmöte. Vid nomineringen skall:
  • hänsyn tas till kriterierna angivna i dokument ”Kravspecifikation styrelseledamot Riksföreningen för företagssköterskor” .
  • den nominerade vara vidtalad.
  • Fullständiga kontaktuppgifter till, samt kort presentationav den nominerade, biläggas.
 • Utifrån inkomna nomineringar upprättar styrelsen lista på föreslagna kandidater, samt bilägger denna till årsmöteskallelsen. Föreslagna kandidater skall ha förklarat sig villiga att kandidera och presentation av kandidaten sker på Riksföreningens hemsida.