Utbildningar och publikationer

Ett av de främsta målen med Riksföreningen för företagssköterskors verksamhet är att sprida mer kunskap. Det gör vi bland annat genom att arrangera utbildningar, webbinarier och konferenser. Med våra utbildningar kan du som medlem lära dig mer och dessutom få nya viktiga erfarenheter.

 

 

Nya publikationer

Magnus Johanssons doktorsavhandling vid Karolinska Institutet gällande Internetbaserad KBT effektivt mot alkoholberoende 

   Utbildningar för företagssköterskor

 

Mer information om branschutbildningar finner du här:

Riksföreningens Nationella utbildningsdagar

Branschutbildningar

Mer information om Högskole- och Universitetsutbildningar