Styrelsen

Styrelsen ska verka för företagssköterskans yrkesstolthet och företräda och beskriva föreningens verksamhet.
Styrelsens uppgift är att bemöta och bevaka förslag, följa och bevaka forskning, samt utveckling, dokumentation och utvärdering inom arbetsmiljöområdet och av företagssköterskans yrkesfunktion.

Styrelsens uppdrag

  • Svara för föreningens ekonomi
  • Kalla till minst 4 styrelsemöten per år, årsmöte och Nationella studiedagar
  • Utkomma med en digital medlemstidning ”Företagssköterskan” med 4 nummer per år
  • Medverkan i programråd och projektgrupper för utveckling av företagssköterskeutbildningen
  • Utdelning av stipendier
  • Samarbeta med andra yrkesföreningar, såsom exempelvis Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening
  • Medverkan i de nordiska ländernas studiedagar
  • Delta i internationell verksamhet – FOHNEU
  • Delta i verksamheter hos andra yrkesföreningar som till exempel Sveriges Företagshälsor , MYNAK, samt arbets- och miljömedicin.

Vi som sitter i Styrelsen

Maria Sjöberg Ordförande (2)
Susanna (2)
Mia

Maria Sjöberg
Ordförande


Som ordförande är jag länken mellan våra samarbetspartners, styrelsen och er medlemmar. Min uppgift är att driva och utveckla föreningen och yrkesrollen framåt tillsammans med styrelsen.

ordforande@foretagsskoterskor.nu

Susanna Bonivart
Medlemsansvarig


Kontakta mig om du har frågor kring ditt medlemskap

Maria Nilsson
Tidningsredaktör


Ansvarig för webbtidningen

tidningsredaktor@foretagsskoterskor.nu

IMG_1604

Josefin Gylling
Kassör


Som kassör ser jag till att det finns stöd i föreningens stadgar, regler eller styrelsebeslut.

kassor@foretagsskoterskor.nu