Stipendier

Sök stipendium för forskning och utbildning från Riksföreningen för Företagssköterskor!

Varför söka stipendium?

För att främja forskning och utveckling inom arbetsmiljöns- och företagshälsovårdens område men även för bidrag till projekt, kurser, konferenser eller studieresor.

Vem kan söka stipendium?

Du som i minst två år har varit medlem i Riksföreningen för företagssköterskor och är verksam inom riksföreningens verksamhetsområdet eller specialitet. 

Du kan få stipendium för:

  • Forskning och utveckling inom områdena arbetsmiljö och företagshälsa
  • Projekt
  • Kurser och utbildningar
  • Konferenser
  • Studieresor

Hur du söker stipendium

Du skickar din Stipendieansökan till : ordforande@foretagsskoterskor.nu 

Sista datum för ansökan är:

  • 31:a januari för sommarens projekt och aktiviteter
  • 21:a augusti för hösten och vinterns projekt

Läs mer om våra riktlinjer för våra stipendier här: Riktlinjer för hur styrelsen fördelar stipendier