NU-dagarna

Här finner du information om våra utbildningsdagar och såklart information om nästa NU-dagarna.

Våra utbildningsdagar

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde. Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav. Företagssköterskans arbete förutsätter ett livslångt lärande.

Kompetensbeskrivningen är uppdelad i fyra specifika vetenskapsfält som är centrala för företagssköterskan:

  • Omvårdnad och arbetsmedicin
  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Ledarskap
  • Professionell utveckling och spetskompetens

En företagssköterska behöver fördjupad kunskap och god förståelse för vart och ett av dessa områden. Vi arrangerar därför utbildningsdagar med olika inslag för att vi ska bli mer involverade och förstående kring nya saker som uppstår i världen.

Kommande utbildningsdagar

  • Plats: van der Nootska palatset,
  • Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm

Minnen från NU-dagar