Motioner till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet. 

Steg för steg – Skriva en motion

  • Rubrik – Vilket ämne rör din motion? 
  • Bakgrund – Vad är bakgrunden till din motion? Berätta gärna för oss i korta drag varför detta är viktigt för dig. 
  • Yrkande – Vad är ditt förslag till förbättring? Viktigt är att förslaget är så konkret som möjligt så att årsmötet kan svara jakande eller nekande. 
  • Skicka din motion till: ordforande@foretagsskoterskor.nu

Vi ser fram emot att få ta del av dina tankar och idéer för att föra föreningen framåt.