Lokal kontaktperson

Riksföreningens verksamhet ute i landet sköts av kontaktpersoner genom träffar och utbildningstillfällen. 

Kontaktpersoner är viktiga för informationsflödet till våra medlemmar

Har du som medlem idéer om föreläsningar eller annan kunskap du vill sprida, ta kontakt med din Kontaktperson i ditt län.  Finns det inte någon i ditt län och intresserad av den här rollen? Kontakta Medlemsansvarig.

Kontaktpersoner

Hallandperson
Profilbild
jamtlandperson

Ingrid Lennartsson
Halland


gun-ingrid.lennartsson@varberg.se 

Gun-Britt Lundgren
Bohuslän


gun-britt.lundgren@avonova.se 

Lena Olsson
Jämtland


lena@stromsundshalsan.se 

skaraborgperson
Profilbild
Elin Lugne´r kontaktperson

Linda Nilsson
Skaraborg


linda.nilsson@avonova.se 

Anna Rollin
Uppsala


anna.e.rollin@ge.com 

Elin Lugnér
Västerbotten


elin.lugner@vll.se 

Profilbild
Profilbild
Profilbild

Kristina Fällman
Västerbotten


kristina.fallman@vll.se 

Christina Wendeblad von Scheele
Älvsborg


wendebladvonscheele@feelgood.se 

Anneli Finckelsen
Norrbotten


anneli.finckelsen@lulea.se 

Profilbild

Annika Berndtsson
Skåne


annika.berndtsson@fhv.lu.se 

Vill du bli Lokal kontaktperson? 

  • Du behöver vara medlem i föreningen
  • Kostnader för mötet, skickas in i en ansökan till Styrelsen.
  • Innehållet i de lokala träffarna skall vara kopplat till Nya forskningsrön, fördjupning i aktuellt ämnesområde inom FHV. Kan ej ersätta grundläggande utbildning/fortbildning som är arbetsgivarens ansvar.
  • Återrapportering från lokala KPs verksamheter ska ske direkt efter evenemanget på hemsidan och våra sociala medier samt till medlemsansvarig som spar informationen till verksamhetsberättelsen.
  • Information om kommande möten sker via hemsidan eller våra sociala medier- Kontakta Webbredaktör.